Borrelit kan visst ta in en elefant i en porslinsaffär*
Klicka för att se film.
Vi kan också utföra avancerat håltagningsarbete i känslig miljö, bila och riva samt schakta i trånga utrymmen med hjälp av robotar, på ett skonsamt sätt, så att man aktar människor, material och miljö.

– Det har jag och mina medarbetare sysslat med sedan starten 1996.
Klicka för att se film.
Vi kan ha avancerade maskiner ständigt beredda att rycka ut på skiftande uppdrag, kontinuerligt servade och fönyade.

– Det har vi gjort och gör med våra Brokk robotar, såg- och borrutrusningar.
Klicka för att se film.
Vi kan och bedriver en miljömedveten rivning/sågning med kvalitetstänkande och säkerhet som ledstjärna.

– Det är vår ambition att leva upp till det. Och avfallet hanterar vi tillsammans med Renova.
Klicka för att se film.
Vi kan utföra arbeten i känsliga miljöer, som kräver specialkunskap och erfarenhet, med utbildad och certifierad personal.

– Det vill vi erbjuda våra kunder.

Peter Waldefors VD

*Man tar in en fot i taget väldigt försiktigt.